Twinzu®

Naša unikátna softvérová platforma na vývoj enterprise webových aplikácií.

2020

Enterprise riešenia

Platforma Twinzu vznikla a je interne vyvíjaná u nás v JUMP Soft-e. Je založená na konfiguračne orientovanom programovaní. Aplikácia Twinzu je zložená primárne z dvoch častí - z kódu a konfigurácie.

Twinzu

Java

IDE

scrn-twnz.jpg

Stromová štruktúra

Architektúra aplikácie je definovaná konfiguráciou uloženou v stromovej štruktúre. Je to forma vývoja aplikácie vo forme písania (vývoja) architektúry informačného systému. Tento prístup zefektívňuje a urýchľuje vývoj, sprehladňuje architektúru celej aplikácie, zjednodušuje orientáciu vývojárov v aplikácii a prináša celú radu ďalších výhod. To má za následok možnosť efektívne vyvíjať a udržiavať rádovo väčšie enterprise aplikácie ako tie, na ktoré ste boli doteraz zvyknutí. Efektívnemu vývoju napomáha vlastné IDE, ktoré je prispôsobené na prácu s architektúrou aj samotným kódom aplikácie.

Twinzu je postavené nad JVM/Java, preto je možné rozširovať platformu aj pomocou java knižníc, frameworkov a integrácií. Twinzu aplikáciu je možné customizovať použitím Java kódu. Vo väčšine prípadov je však efektívnejšie používať Twinzu kód. Je to jednoduchý a prehľadný programovací jazyk prispôsobený na prácu so stromovými štruktúrami. Aktuálne pracujeme na viacerých vylepšeniach, ktoré kopírujú dnešný svet rýchlo sa rozvíjajúcich technológií. Veríme, že aktuálny trend je založený na zmene a tomu sa snažíme prispôsobiť našu platformu - aby ste vedeli rýchlo a efektívne reagovať na zmeny okolo vás.

Naše projekty

Spoznajte naše projekty z rôznych oblastí

Je viac než pravdepodobné, že ste jeden z našich systémov použili aspoň raz za život.