Sťažovateľ.sk

Sťažovateľ každému bezplatne pomôže naformulovať celé znenie sťažnosti či reklamácie a oboznámi nás s našimi spotrebiteľskými právami súvisiacimi s našim problémom.

2018

Spotrebiteľské práva

Nakupovanie je neustále jednoduchšie a rýchlejšie. Tomuto trendu však nezodpovedá oblasť riešenia problémov, ktoré s ním neoddeliteľne súvisia. Povedomie o spotrebiteľských právach je medzi spotrebiteľmi nízke, oboznámenie sa s reklamačným procesom z pohľadu zákona je náročné, rovnako ako vyhľadať správneho adresáta sťažnosti či reklamácie alebo naformulovať jej znenie.

React

Twinzu

Postgre

stazovatel.jpg

Bezplatná pomoc každému

Nakupovanie je neustále jednoduchšie a rýchlejšie. Tomuto trendu však nezodpovedá oblasť riešenia problémov, ktoré s ním neoddeliteľne súvisia. Povedomie o spotrebiteľských právach je medzi spotrebiteľmi nízke, oboznámenie sa s reklamačným procesom z pohľadu zákona je náročné, rovnako ako vyhľadať správneho adresáta sťažnosti či reklamácie alebo naformulovať jej znenie.

JUMP Soft vytvoril v spolupráci s občianske združenie Pre slabšie strany inovatívnu webovú aplikáciu Sťažovateľ.sk, ktorá bezplatne pomáha ľuďom oboznámiť sa s ich spotrebiteľskými právami a zjednodušiť vybavovanie reklamácií a sťažností na súkromné firmy, ale aj na vybrané služby štátu. Sprístupnený širokej verejnosti je od roku 2018.