eFacility

V dátach je sila. V súvislostiach poznanie. Posuňte správu majetku na úplne novú úroveň intuitívnou analýzou komplexných dát.

2019

Informačný systém evidencie, správy a údržby majetku

Cloudové riešenie na mieru bez počiatočnej investície
Automatizácia procesov správy a údržby
Analytické nástroje veľkoobjemových dát
Digitalizácia papierového archívu
Rozšírenia a integrácie

UI

UX

Twinzu

5-efacility-app-list-map-v4 1.jpg

Cieľové skupiny

Samosprávy a obce
Stredné a veľké podniky
Správcovské spoločnosti
Administratívne objekty
Nemocnice a zdravotníctvo
Školy a kampusy
Technologické firmy
Dátové centrá
Výrobné závody

Modul-1C 1.jpg

MODUL 1

Budovy a pozemky

Modul evidencie nehnuteľností zahŕňa správu areálov, budov, pozemkov a priestorov. Umožňuje logické zlučovanie objektov podľa nákladových stredísk ako aj inej organizačnej štruktúry definovanej zákazníkom potrebnej pre efektívnu technickú a ekonomickú správu. Súčasťou modulu je aj evidencia zmlúv, subjektov a cenová mapa prenájmu nehnuteľností.

Správa a údržba • plánovanie a prideľovanie úloh s notifikáciami používateľov

⁠Evidencia zmlúv • komplexný manažment nájomnej agendy

Cenová mapa • prehľad o trhových cenách prenájmu nehnuteľností

Verejný portál • ponuka nevyužívaných priestorov na prenájom

⁠Integrácia na registre • zjednodušenie evidencie a aktuálnosť údajov

Modul-2 2.jpg

MODUL 2

Zariadenia, revízie a energie

Modul evidencie zariadení umožňuje prehľadné plánovanie revízii a odpočtov na meračoch energií a vody. Revízie sa plánujú automaticky na základe zákonom stanovených intervalov, resp. zvolenej periodicity. Po nastavení plánu úloh informačný systém notifikuje používateľov o blížiacich sa termínoch.

Automatizácia procesov • plánovanie revízií a odpočtov

Mobilný prístup pre technických a terénnych pracovníkov

Kontrola, porovnávanie a štatistiky spotreby energií a vody

Podpora automatických odpočtov energií smart senzormi

Podpora inteligentného a diaľkového riadenia priestorov pomocou IoT / NFC komunikácie

Modul-3 1.jpg

MODUL 3

Vozový park, servis a poistenie

Evidencia vozidiel, poistných zmlúv, poistných udalostí, servisných prehliadok a vodičov s automatickým dopĺňaním údajov po zadaní evidenčného čísla vozidla alebo VIN kódu. Správa vozového parku nikdy nebola prehľadnejšia.

Online overenie platnosti technickej a emisnej kontroly priamo v systéme

Notifikácie o blížiacich sa termínoch


Zadávanie požiadaviek správcovi vozového parku

Identifikácia problémových vozidiel a vodičov

Elektronizácia agendy prideľovania, odovzdávania a preberania vozidiel

Modul-4 1.jpg


MODUL 4

Inventarizácia majetku

Vďaka QR kódom môže inventarizáciu robiť každý použitím akéhokoľvek smartfónu. Jednoduché a presné. Vy dostanete prehľad o všetkých typoch evidovaného majetku, jeho umiestnení a zodpovedných osobách.

Podpora tlače vlastných štítkov na označenie majetku

Skenovanie čiarových kódov smartfónom

Kategorizácia majetku podľa druhu a charakteru

Automatizované plánovanie inventarizácie

Inventarizácia bez papierov

Prehľad o umiestnení