Naše certifikáty

Sme hrdí na naše certifikáty

Využívame certifikované riadenia ISO podľa požiadaviek medzinárodných noriem v oblasti manažérstva zhody (compliance), manažérstva služieb IT, manažérstva bezpečnosti informácií a manažérstva proti korupcii.

ISO 37301

Systém manažérstva súladu

ISOIEC 20000-1

Systém manažérstva služieb

ISO 27001

Informačná bezpečnosť

ISO 37001

Systém manažérstva proti korupcii

Potvrdenie NBÚ

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti

CERTIFIKÁTY TÜV-SÜD

Systematické vzdelávanie

Veríme, že prínosy certifikácie sú omnoho širšie, než len splnenie si zákonnej povinnosti. Preto sa snažíme aby boli naši zamestnanci systematicky vzdelávaní a certifikovaní v oblastiach svojej expertízy.

  • Posilňujú image a kredibilitu spoločnosti v očiach obchodných partnerov a zamestnancov
  • Zamedzujú výskytu korupčného sprácania, ktoré by mohlo poškodiť povesť organizácie
  • Obmedzujú vznik majetkových a finančných škôd
  • Vyzdvihujú kvalitu a úroveň firemnej kultúry a etiky
  • Predstavujú konkurenčnú výhodu na trhu