Register úpadcov

Informácie sú poskytované prostredníctvom webového portálu, ale aj webových služieb určených pre strojové spracovanie dát.

2020

Podpora a rozvoj

Podporu a rozvoj pre tento informačný systém Ministerstva spravodlivosti JUMP Soft poskytuje od júna 2018. Informačný systém Register úpadcov poskytuje širokej verejnosti komplexné informácie o oddlženiach, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach.

Java

Spring

MSSQL

ru-screen.jpg

Agendové moduly

Informácie sú poskytované prostredníctvom webového portálu, ale aj webových služieb určených pre strojové spracovanie dát. Okrem základných informácií o konaniach a ich priebehu sa tu nachádzajú aj údaje o prihlásených pohľadávkach, majetku úpadcov, veriteľoch či majetku z konkurzov na predaj.

Register úpadcov však neslúži len na poskytovanie informácií. Nachádza sa v ňom aj viacero agendových modulov, ktoré pri svojej práci aktívne využívajú správcovia konkurzných podstát či centrá právnej pomoci na celom Slovensku.