ITMS2014+

Systém riadenia všetkých eurofondových procesov

2020

Rozvoj ITMS2014+

Dostali sme plne do rúk rozvoj od roku 2020. Snažili sme sa priniesť do roky zapracovaného tímu nové pohľady, zamerať sa viac na používateľa a kvantifikovateľné metriky od momentu tvorby požiadavky na zmenu, až po jej odovzdanie.

Java

Go

Postgres

itms-illutr-web.jpg

Administratívna a informačná podpora

ITMS2014+ je systém, ktorý riadi všetky eurofondové procesy na Slovensku. Poskytuje administratívnu a informačnú podporu všetkým zúčastneným stranám, ktoré vstupujú akýmkoľvek spôsobom do témy eurofondov.

Od momentu tvorby základných línií rozdeľovania eurofondov, cez vyhlásenie výziev na predkladanie projektov, predloženie samotných projektov, ich schvaľovanie, zúčtovavanie, až po následny reporting a zúčtovavanie Európskej komisii je základným a centrálnym nástrojom práve systém ITMS2014+

itms-illustr-web2.jpg

Spoločná vízia

V rámci ITMS2014+ spoločnosť JUMP Soft dostala plne do rúk jeho rozvoj od roku 2020. Snažili sme sa priniesť do roky zapracovaného tímu nové pohľady, zamerať sa viac na používateľa a kvantifikovateľné metriky od momentu tvorby požiadavky na zmenu, až po jej odovzdanie.

Spolu s klientom sme v týchto témach našli spoločnú reč a víziu. Spolu so skúseným tímom na strane klienta sa nám darí rozvíjať tento systém, otvorene komunikovať s jeho používateľmi, ako aj stakeholdrami a spoločne maximalizovať biznisovú hodnotu systému ITMS2014+.