Našu DNA tvorí viacvrstvová architektúra

Sme softvéroví inžinieri.

Prezentačná vrstva

Jej úlohou je správne a atraktívne prezentovať informácie v štruktúre a formáte, ktorý je pre konečného používateľa najvhodnejší. V rámci nej sa implementuje napríklad dizajn aplikácie, rozmiestnenie elementov vzhľadom na používateľský zážitok (UX), používané typy písma, responzivita (podpora pre mobilné zariadenia) a podobne.

Biznis vrstva

Biznis vrstva je jadrom apliácie. V tejto vrstve sa zhromažďujú a spracúvajú všetky aplikačné dáta, zväčša na základe vstupov z dátovej vrstvy, alebo aj externých zdrojov. Obsahuje zadefinovanie pravidiel pre spracovanie dát na základe obchodnej logiky, používateľských potrieb, alebo iných špecifických pravidiel. Dáta sú po spracovaní a transformácii pripravené na zobrazenie na prezentačnej vrstve, alebo na poskytovanie prostredníctvom koncových bodov aplikácie iným systémom (napr. prostredníctvom API rozhraní).

Okrem toho sú na tejto úrovni zadefinované aj všetky procesy, ktoré používatelia v rámci aplikácie využívajú.

Dátová vrstva

Najnižšia vrstva celého modelu. Táto vrstva je vytvorená kombináciou dátových nástrojov, komponentov pre prístup k údajom a servisných agentov. Zaisťuje prácu s dátami a základné dátovo-funkčné operácie ako ukladanie, výber, agregáciu, predspracovanie, integritu a audit dát. Zadefinovanie správnej architektúry tejto vrstvy je dôležité pre rýchly chod celej aplikácie. Efektivita sa prejaví najmä v dlhodobom časovom horizonte, keďže objem uložených dát sa časom neustále zvyšuje.

Viacvrstvová architektúra

Prevedieme vás všetkými úrovňami agilného developmentu

Získajte výhodu moderného vývojového prostredia. Od najmodernejších nástrojov po najefektívnejšie postupy.