Cookies

Pravidlá používania Cookies

JUMP soft v Službe používa Cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookie je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní Služby a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor Cookie umožní Službe pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať Cookies vrátane možnosti používanie Cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho Cookie. Berte však na vedomie, že niektoré časti Služby nemusia bez použitia Cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.

JUMP soft môže umiestniť do Vášho zariadenia súbory Cookies a informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú týmito POS. JUMP soft tiež môže umožniť našim obchodným partnerom a tretím stranám umiestniť do Vášho zariadenia súbory Cookies (napr. Google Analytics a iné), ktoré týmto obchodným partnerom a tretím stranám umožnia získavať informácie o Vás.

V rámci Služby môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve Služby.

Služby môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).

JUMP soft používa Cookies a podobné sledovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom:

a) sprístupnenia, prevádzkovania Služby a jej funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa

b) sprístupnenia, prevádzkovania Služby a jeho funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch

c) monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity Služby a jeho zlepšenia

d) prezentovania obsahu, ktorý je pre užívateľa relevantnejší

e) zabránenia zneužitia Služby a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.

Naši obchodní partneri a tretie osoby používajú Cookies, ktoré im umožnia lepšie poskytovať ich služby. Cookies používajú na sledovanie Vášho správania sa pri používaní Služby a aby Vám prezentovali reklamu na Služby priamo na Služby alebo na webových stránkach tretích osôb a tiež za účelom prevencie a zistenia podvodného správania.